lnwshop logo

บทความทั้งหมด

สอนใช้งาน NodeMCU ESP8266 ติดตั้ง NodeMCU ESP8266 ลงบน Arduino IDE
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 เดือนที่ผ่านมา
สอนใช้งาน NodeMCU ESP8266 ติดตั้ง ESP8266 NodeMCU ลงบน Arduino IDE ในการสื่อเรียนรู้นี้ เราเลือกใช้โปรแกรม Sketch ของ Arduino (Arduino IDE) ในการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของบอร์ด NodeMCU/ESP8266 (ซึ่งในบางครั้ง อาจเรียกบอร์ดลักษณะนี้ว่า WiFi controller) เพราะเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย เขียนด้วยภาษา C และความที่เป็น Open Source ทำ…
สอนใช้งาน Bluetooth Module HC06 เชื่อมต่อกับ Arduino DHT11 ส่งค่าอุณหภูมิและความชื้นเข้ามือถือ แบบ Real Time
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 เดือนที่ผ่านมา
สอนใช้งาน Bluetooth Module HC06 เชื่อมต่อกับ Arduino DHT11 ส่งค่าอุณหภูมิและความชื้นเข้ามือถือ แบบ Real Timeบทความนี้จะสอนใช้งาน Arduino อ่านค่า DHT11 เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้น ส่งค่า ผ่าน Bluetooth module HC06 เข้ามาแสดงในมือถือ แบบมี เกจวัดอุณหภูมิและความชื้น อุปกรณ์ที่ต้องใช้ Bluetooth Module HC06 เชื่อมต่อกับ Arduino DHT1…
สอนใช้งานเชื่อมต่อ Bluetooth Module HC05 เปิดปิดไฟบ้าน
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 เดือนที่ผ่านมา
สอนใช้งานเชื่อมต่อ Bluetooth Module HC05 เปิดปิดไฟบ้านHC05 เป็นโมดูล Bluetooth ที่ใช้งานในการเชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ต่างๆ ให้สมาร์ทดีไวซ์สามารถสื่อสารกับไมโครคอนโทรเลอร์ (Arduino AVR PIC etc.) ได้ ผ่าน Serial port โมดูลรุ่น HC05 สามารถตั้งให้ใช้งานเป็นได้ทั้งโหมด Master (ให้อุปกรณ์อื่นมาเชื่อมต่อ) และโหมด Slave (เชื่อมต่อกับอุป…
สอนใช้งานเชื่อมต่อ Bluetooth Module HC06 เปิดปิดไฟบ้าน
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 เดือนที่ผ่านมา
สอนใช้งาน Arduino เชื่อมต่อ Bluetooth Module HC06 เปิดปิดไฟบ้านHC06 เป็นโมดูล Bluetooth ที่ใช้งานในการเชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ต่างๆ ให้สมาร์ทดีไวซ์สามารถสื่อสารกับไมโครคอนโทรเลอร์ (Arduino AVR PIC etc.) ได้ ผ่าน Serial port โมดูลรุ่น HC06 เป็น Slave ตัวรับสัญญาณ (เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น) เราสามารถตั้งค่าโมดูลได้ เช่น เปลี่ยนชื่อ…
สอนใช้งานเชื่อมต่อ Bluetooth Module HC05 กับ Application ในมือถือ
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 เดือนที่ผ่านมา
สอนใช้งานเชื่อมต่อ Bluetooth Module HC05 กับ Application ในมือถือHC05 เป็นโมดูล Bluetooth ที่ใช้งานในการเชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ต่างๆ ให้สมาร์ทดีไวซ์สามารถสื่อสารกับไมโครคอนโทรเลอร์ (Arduino AVR PIC etc.) ได้ ผ่าน Serial port โมดูลรุ่น HC05 สามารถตั้งให้ใช้งานเป็นได้ทั้งโหมด Master (ให้อุปกรณ์อื่นมาเชื่อมต่อ) และโหมด Slave (เชื่…
สอนตั้งค่า เปลี่ยน รหัส password และ ชื่อ Bluetooth Module HC06
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 เดือนที่ผ่านมา
สอนตั้งค่า เปลี่ยน รหัส password และ ชื่อ Bluetooth Module HC06HC06 เป็นโมดูล Bluetooth ที่ใช้งานในการเชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ต่างๆ ให้สมาร์ทดีไวซ์สามารถสื่อสารกับไมโครคอนโทรเลอร์ (Arduino AVR PIC etc.) ได้ ผ่าน Serial port โมดูลรุ่น HC06 เป็น Slave ตัวรับสัญญาณ (เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น) เราสามารถตั้งค่าโมดูลได้ เช่น เปลี่ยนชื่อ…
สอนใช้งานเชื่อมต่อ Bluetooth Module HC06 กับ Application ในมือถือ
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 เดือนที่ผ่านมา
สอนใช้งาน Arduino เชื่อมต่อ Bluetooth Module HC06 กับ Application ในมือถือHC06 เป็นโมดูล Bluetooth ที่ใช้งานในการเชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ต่างๆ ให้สมาร์ทดีไวซ์สามารถสื่อสารกับไมโครคอนโทรเลอร์ (Arduino AVR PIC etc.) ได้ ผ่าน Serial port โมดูลรุ่น HC06 เป็น Slave ตัวรับสัญญาณ (เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น) เราสามารถตั้งค่าโมดูลได้ เช่น …
บทความ สอนใช้งาน Arduino ตัวแปรใน Arduino
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 เดือนที่ผ่านมา
บทความ สอนใช้งาน Arduino ตัวแปรใน Arduino ตัวแปร หมายถึง กลุ่มของ ตัวอักษร ตัวเลข และ เครื่องหมายใดๆ ที่รวมกันเป็นชื่อ เพื่อใช้กําหนด เป็นตัวแทนของค่าข้อมูลที่เราต้องการจะอ้างถึงในโปรแกรม ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าในการทํางานของโปรแกรม จริงๆนั้นจะใช้ค่าตัวเลขที่ผู้ใช้กําหนดให้ มาทําการประมวลผล ซึ่งในการเขียนโปรแกรมถ้าเราต้องเขียน โปร…
สอนใช้งาน DHT11 Digital Temperature and Humidity Sensor แบบ PCB
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 เดือนที่ผ่านมา
DHT11 Digital Temperature and Humidity Sensor DHT11 แบบ PCB เซนเซอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิ DHT11 แบบติดตั้งลงแผ่น PCB ง่ายต่อการใช้งาน โมดูลวัดอุณหภูมิและความชื้น (DHT11 Temperature and Humidity Sensor Module) เป็นโมดูลที่สามารถวัดอุณหภูมิและความชื้นบริเวณรอบๆทั่วไปหรือในห้องหรือประยุกต์ใช้งานอื่นเช่น Testing, Inspection Equipme…
สอนใช้งาน DHT22 Module โมดูลวัดอุณหภูมและความชื้น กับ Arduino
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 เดือนที่ผ่านมา
สอนใช้งาน DHT22 Module โมดูลวัดอุณหภูมและความชื้น กับ Arduino DHT22 โมดูลเซนเซอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิในตัวเดียว มีความแม่นยำสูง มีตัวต้านทาน Pull up มาแล้วสามารถต่อขาทดลองได้เลยไม่ต้องต่อเพิ่ม ถ้า ต้องการความถูกต้องแม่นยำในการวัดอุณหภูมิและความชื้น แนะนำตัวนี้เลย DHT22 High Accuracy Digital Temperature and Humidity Sensor DHT2…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 77 บทความ

บทความ Arduino

Arduino เบื่้องต้น

 Arduino เบื่้องต้น แบบระเอียด (กำลังเตรียมบทความ)
 • คําสงวนต่างๆของ Arduino
 • ชนิดและประเภทของตัวแปร Arduino
 • การกําหนดชนิดของตัวแปรขึ้นมาใช้งานเอง
 • การแปลงค่าตัวแปรโดยการ cast
 • ตัวแปรแบบ array
 • ตัวแปรแบบ string
 • ตัวแปรแบบ pointer
 • ขอบเขตของตัวแปร
 • ค่าคงที่ใน Arduino
 • นิพจน์และตัวดําเนินการของ Arduin0
 • การตรวจสอบเงื่อนไขในภาษาซีของ Arduino
 • คําสั่ง if
 • คําสั่ง if...else แบบ 2 ทางเลือก
 • คําสั่ง if...else แบบหลายเงื่อนไข
 • คําสั่ง for
 • คําสั่ง Switch/case
 • คําสั่ง while
 • คําสั่ง do...while
 • คําสั่ง break
 • คําสั่ง continue
 • คําสั่ง goto
 • คําสั่ง return
 • โปรแกรมย่อย (function)
 • คำสั่งหรือฟังก์ชั่นของ Arduino
 • กลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับ Digital I/O
 • กลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับ Analog I/O
 • กลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการหน่วงเวลา
 • กลุ่มคำสั่งทางคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ
 • กลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการสื่อสารอนุกรม


____________________________________________________________________________________________________

Arduino with Visual Basic 

____________________________________________________________________________________________________

Arduino with image processing (กำลังเตรียมบทความ)

____________________________________________________________________________________________________

Arduino Web Server with Ethernet Shield W5100

 

  ___________________________________________________________________________________________________

Arduino control Motor 

 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________________

PHP with Xampp ทำ Web Server   (กำลังเตรียมบทความ)

 • PHPwith Xampp (อธิบายการทำงานเบื่องต้น)
 • PHPwith Xampp (การประกาศตัวแปร)

 

 ___________________________________________________________________________________________________

Visual Basic with Xampp ทำโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูลServer  

 

 ___________________________________________________________________________________________________

Visual Basic with Access ทำโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูล Access   

 

____________________________________________________________________________________________________

เครื่องบินปีนหมุน 4 ใบพัด 

 

____________________________________________________________________________________________________

 

บทความ สอนใช้งาน NodeMCU ESP8266 เบื่องต้น

บทความ Bluetooth Module HC06 


บทความ Bluetooth Module HC05 


บทความ Bluetooth Module 4.0 เชื่อมต่อกับ Iphone

 • สอนตั้งค่า เปลี่ยน password และ ชื่อ Bluetooth Module 4.0
 • สอนใช้งานเชื่อมต่อ Bluetooth Module4.0 กับ Application ในมือถือ
 • สอนตั้งค่า Bluetooth Module 4.0 เป็น ตัวส่ง(Master) และ ตัวรับ(Slave)
 • สอนใช้งานเชื่อมต่อ Bluetooth Module 4.0 เปิดปิดไฟบ้าน

____________________________________________________________________________________________________

 

บทความ Arduino อื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์ Arduino

ติดต่อ My arduino

       My arduino

 092-756-6556

10.00-18.00 น.

 ID: @myarduino

myarduino.sale@gmail.com

 

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก